Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва

  Історія Центру починається з 1930 року – з організації на о. Хортиця дослідної станції з електрифікації сільського господарства (одночасно з будівництвом Дніпрогесу) як першого в країні опорного пункту з електрифікації сільського господарства. В 1934 р. була перетворена у Запорізький філіал Всесоюзного науково-дослідного інституту механізації і електрифікації сільського господарства, а в 1966 році –  у Центральний науково-дослідний інститут механізації і електрифікації тваринництва Південної зони СРСР з підпорядкуванням ВАСГНІЛ.
  Відповідно до наказу НААН від 24.11. 2011р. № 325 ІМТ НААН реорганізовано у відділ біоекотехнічних систем у тваринництві ННЦ «ІМЕСГ». На виконання постанови Президії НААН  від 25.09.2013 року (протокол  №17) та наказу від 21.10.2013 року № 115,  відділ реорганізовано шляхом перетворення в Запорізький науково-дослідний центр з механізації тваринництва ННЦ «ІМЕСГ».
  На теперішній час ЗНДЦМТ розробляє нові енерго- і ресурсозберігаючі технології та комплекти машин і обладнання для виробництва і переробки продукції тваринництва, проектно-кошторисну документацію нових і реконструйованих тваринницьких підприємств. Пропонує виробникам продукції тваринництва екологічно безпечні  біоконверсні технології  і устаткування переробки тваринницьких відходів з отриманням високоякісних органічних добрив (компостів).  Надає консультаційні послуги та здійснює науковий супровід проектів. Виготовляє на замовлення технологічне обладнання для тваринницьких ферм.