Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Обсяги прийому до аспірантури та докторантури

Додаток до листа НААН
від 25.08.2016р. №11 а/71

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури
при Національному науковому центрі
"Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"
за рахунок коштів Держзамовлення на 2016 рік


Код та
найменування
галузі знань
 Шифр та
найменування
спеціальності (нові)
Всього
 ДеннаВечірня
   в т.ч. за цільовим
направленням наукових установ
 всього денна вечірня
  Аспірантура
 13 - Механічна
інженерія
 133 - Галузеве машинобудуання
 7 3 4   
 14 - Електрична інженерія
 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 2 1 1   
 20 - Аграрні науки та продовольство
 201 - Агроінженерія
 0 0 0   
Докторантура       
 13 - Механічна інженерія
 133 - Галузеве машинобудування
 1 1