Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Склад спеціалізованої вченої ради

 При ННЦ «ІМЕСГ» діє спеціалізована вчена рада Д 27.358.01 зі спеціальності 05.05.11
«Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Список членів спеціалізованої вченої ради Д 27.358.01
                                
 №
 п/п
 Прізвище, ім’я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання шифр спеціальності
 1. Фененко Анатолій Іванович (голова ради) д.т.н., проф. 05.05.11
 2. Адамчук Валерій Васильович (заступник голови ради) д.т.н., академік НААН 05.05.11
 3. Погорілий Сергій Петрович (вчений секретар ради) к.т.н. 05.05.11
 4. Адаменко Олексій Іванович д.т.н., проф. 05.05.11
 5. Булгаков Володимир Михайлович д.т.н., академік НААН 05.05.11
 6. Вожик Юлій Григорович д.т.н., с.н.с. 05.05.11
 7. Голуб Геннадій Анатолійович д.т.н., проф. 05.05.11
 8. Лінник Микола Кіндратович д.с-г.н., проф., академік НААН 05.05.11
 9. Мироненко Валентин Григорович д.т.н., проф. 05.05.11
 10. Надикто Володимир Трохимович д. т. н., проф., член-кореспондент НААН 05.05.11
 11. Прокопенко Дмитро Давидович д.т.н., проф. 05.20.01
 12. Сидорчук Олександр Васильович д.т.н., проф.,член-кореспондент НААН 05.05.03
 13. Тіщенко Леонід Миколайович д.т.н., проф., академік НААН 05.05.11
 14. Шацький Віктор Васильович д.т.н., проф. 05.05.11
 15. Шейченко Віктор Олександрович д.т.н., с.н.с. 05.05.11