Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Набір до аспірантури

Національний науковий центр

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
оголошує набір в аспірантуру 2018/2019 н.р.

для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальностями:

133 – галузеве машинобудування

141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Підготовка в аспірантурі ННЦ «ІМЕСГ» здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

Очна форма (денне і вечірнє відділення) – 4 роки
Заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ННЦ «ІМЕСГ»

Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:

1. Заява на ім’я директора ННЦ «ІМЕСГ».

2. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за останнім місцем роботи або навчання.

3. Автобіографія.

4. Копії дипломів про вищу освіту, завірених за останнім місцем роботи або навчання. Оригінали документів подаються вступником особисто.

5. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.

6. Посвідчення про складання іспитів кандидатського мінімуму (для осіб, які склали кандидатські іспити (оригінал)).

7. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності.

8. Копія паспорта та ідентифікаційного коду. Оригінали документів подаються здобувачем особисто.

9. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).

10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

11. Папка-швидкозшивач.

Документи приймаються з 23 липня по 23 серпня 2018 року за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул.. Вокзальна, 11, к. 211

 

Тел. для довідок : (066) 230-02-35