Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Інститут в період 1941-1960 роки

У 1941 році Інститут був евакуйований у Саратовську область.
Згідно з Постановою Ради Народних комісарів УРСР від 14 квітня 1944 року № 354 Інститут було переведено у м. Київ та відновлено роботу Якимівської науково-дослідної станції механізації, а на базі Інституту у м. Харкові створено Харківську науково-дослідну станцію механізації сільського господарства.
Після повернення Інституту з евакуації наукові дослідження були спрямовані на створення технічних засобів для механізації трудомістких процесів у рослинництві та тваринництві. У виконанні досліджень брали участь Василенко А.О., Василенко П.М., які згодом були обрані академіками, Заморський В.К., Андрусенко П.І., Медвєдєв М.І., Омельченко О.О. та інші відомі вчені.
У результаті досліджень були розроблені культиватори для міжрядного обробітку ґрунту в посівах просапних культур, догляду за парами, удосконалено робочі органи картоплесаджалок та сівалок для роботи на підвищених швидкостях, ряд пропозицій із удосконалення технічних засобів для збирання зернових і кормових культур, які були використані при створенні нових та модернізації машин, що випускалися промисловістю.
У 1949 р. за створення картоплесаджалки та впровадження технології напівгребеневого вирощування картоплі Настенку П.М. було присуджено Державну премію СРСР в галузі науки і техніки. Напівгребеневий спосіб вирощування картоплі щорічно застосовувався в Україні на площі понад 650 тис. га.
У п’ятдесяті роки минулого століття тематика Інституту була спрямована на завершення комплексної механізації вирощування сільськогосподарських культур та виробничих процесів у тваринництві.
Результати досліджень вилились у виробництво нових та модернізованих технічних засобів для основного, передпосівного і міжрядного обробітків ґрунту, внесення мінеральних та органічних добрив, сівби зернових і просапних культур з механічним перенесенням мірного дроту, жниварки для збирання зернових ку-льтур, технічні засоби для збирання цукрових буряків, картоплі, кукурудзи і соняшника, післязбирального очищення зерна, машини для заготівлі та приготування кормів на тваринницьких фермах, обладнання для машинного доїння корів.
У 1952 р. затверджено першу Всесоюзну систему машин для комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, розроблену за методикою Інституту