Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Заснування та довоєнні роки

На виконання завдань наукового забезпечення технічної модернізації сільськогосподарського виробництва згідно наказу по Народному комісаріату земельних справ УСРР від 12 липня 1930 р. № 222/2910 у м. Харкові було створено Науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства.  До його складу входили Якимівська випробувальна станція механізації сільського господарства, Запорізька станція електрифікації сільського господарства (о. Хортиця) і 6 радгоспних філій.
У 1931 році Інститут увійшов у структуру новоствореної Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук.Першочерговими завданнями Інституту були дослідження і розроблення машин для агрегатування з тракторами та вирішення проблем раціонального комплектування і використання машинно-тракторних агрегатів. Перед станцією електрифікації було поставлено завдання впровадження оранки на електричній тязі. У штаті Інституту працювали чл.-кор. АН УСРР Василенко А.О. та професори: Медвєдєв М.І., Пожидаєв С.Н., Львов А.С., Коралов В.Н. та інш.
До роботи в Інституті за сумісництвом були залучені в якості консультантів академіки Рождественський Б.Н., Ротмістров М.Г., професори Алов А.А., Єгоров М.А., Клецький Л.М. та Крамаренко Л.П.За період до 1941 року в Інституті було виконано низку актуальних дослі-джень, які вивели Інститут у ряд кращих наукових установ Наркомзему. Інститут двічі у 1939 р. і 1940 р. брав участь у Всесоюзній сільськогосподарській виставці.
Основними досягненнями Інституту у 30-і роки були: технічні засоби для аг-регатування тракторів, вітродвигуни та результати узагальнення і пропаганда досвіду передовиків-механізаторів.У 1937-1938 рр. вітродвигун Д-3 УНДІМ, розроблений Перлі С.Б., застосовувався на дрейфуючій станції Північний полюс-1, де керівником експедиції був відомий радянський полярник Папанін І.Д.
У 1941 році Інститут був евакуйований у Саратовську область.