Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Оголошення про прийом до аспірантури

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» оголошує прийом на конкурсній основі до аспірантури на 2017 рік для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями:
133 – Галузеве машинобудування (галузь знань 13 «Механічна інженерія»).
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (галузь знань 14 «Електрична інженерія»).
до докторантури на 2017 рік для здобуття ступеня доктора наук за спеціальністю:
133 – Галузеве машинобудування (галузь знань 13 «Механічна інженерія»).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі ННЦ «ІМЕСГ» здійснюється:
- за рахунок коштів Державного бюджету України;
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). 
Форма навчання для аспірантів денна та заочна, для докторантів  денна. Для заочної аспірантури не передбачено державного замовлення. Тривалість навчання в аспірантурі становить чотири роки не залежно від форми навчання, у докторантурі – два роки.
    Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру (докторантуру) ННЦ «ІМЕСГ», з якими можна ознайомитись на сайті - http://imesg.gov.ua
Вступники до аспірантури подають такі документи:
1.    Заяву на ім’я директора;
2.    Листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений печаткою установи останнього місця роботи або навчання (2 прим.);
3.    Автобіографія;
4.    Характеристика-рекомендація;
5.    Копія диплому магістра (спеціаліста) з додатком (2 прим.);
6.    Копія трудової книжки (за наявності);
7.    Список опублікованих наукових праць або реферат з обраної спеціальності;
8.    Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у;
9.    Копія ідентифікаційного номеру.
При вступі до докторантури, крім цього, додаються:
10.    Розгорнутий план наукової роботи;
11.    Копія диплому кандидата наук;
12.    Письмова характеристика наукової діяльності вступника від наукового консультанта.
Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту та диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук (для докторантів) пред’являються вступниками особисто.
Документи приймаються з 17 липня по 11 серпня 2017 року в ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» за адресою: 08631, Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11.
Довідки за телефонами: 04571-3-11-00, 067 713-95-88  - Перепелиця Наталія Михайлівна.
E-mail: aspirantura_IMESG@ukr.net


Директор ННЦ «ІМЕСГ»                        В.В.Адамчук