Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

ХХV Міжнародна науково-технічна конференція «ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
"ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА"
ХХV Міжнародна науково-технічна конференція
«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
29 червня - 30 червня 2017 р

Шановні колеги !

   Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХV Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві», XI Всеукраїнська конференція-семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі агроінженерної науки (29 червня - 30 червня 2017 р).
   На конференції планується робота за наступними секціями:
- науковий супровід забезпечення механізованого виробництва продукції рослинництва;
- науковий супровід забезпечення механізованого виробництва продукції тваринництва;
- енергетичні засоби, електротехнології, відновлювані джерела енергії та автоматизація виробничих процесів;
- технічне обслуговування, ремонт і надійність машин;
- інженерія машинних систем та управління проектами в АПК.
   Для участі в конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, докторанти та інші зацікавлені особи.  
   Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
   До початку роботи конференції планується видання збірника статей.
   Для участі у конференції необхідно до 25.06.2017 р. в ННЦ «ІМЕСГ» надіслати:
- заявку (форма додається);
- статтю на електронну пошту nnc-imesg@ukr.net обов’язково вказавши тему листа «Стаття у збірник» (статті у збірник приймаються до 1 травня включно) або поштою паперовий варіант і запис на диску;
- копію квитанції про сплату за друк статті (сторінка 30 грн) та організаційний внесок.
  Оргкомітет залишає за собою право рецензування статей та їх відбір.

Організаційний внесок
Організаційний внесок за участь у конференції  становить 150 грн.
 
   Вимоги до оформлення статті
1. Стаття друкується державною (українською) мовою; іноземні автори - російською або англійською мовами.
2. Матеріали набираються в редакторі Microsoft Word, поля всі- 20 мм , шрифт - Times New Roman, кегель - 14 пт, міжрядковий інтервал – 1.5, абзац – 1.25.
 УДК, назва статті великими літерами, ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь, повна назва установи; увага:  все це продублювати  англійською та російською мовами.
3. Статті подаються до редколегії у двох примірниках обсягом не більше 10 сторінок.
4. Анотація українською мовою повинна містити не менше 200-х слів та бути структурованою, ключові слова 8-10 термінів.
5. Анотація англійською та російською мовами має бути ідентична українському варіанту статті, ключові слова обов’язкові.
6. Статті щодо викладу матеріалу повинні обов’язково містити рубрики: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій з виділенням невирішених задач; цілі статті (завдання); викладення основних результатів досліджень; висновки і перспективи подальших досліджень.
7. Бібліографію (References) потрібно подавати латинськими літерами, повторюючи список літератури, наведений вище національною мовою, а також дублюватись англійською мовою - назви, прізвища та інша інформація.
 8. Автор(и)  разом із статтею подають до редколегії дві внутрішні рецензії докторів наук, завірені печаткою установи.
9. На  окремому  аркуші паперу зазначається службова й домашня  адреси, робочий або мобільний телефон, електронна пошта.
10. Таблиці (одна-дві) повинні бути набрані в програмі Microsoft Excel або Word.
11. Підрисункові та табличні підписи виконувати двома мовами: мовою оригіналу статті та англійською.
12. Графіки (один-два) виконані в програмі Microsoft Excel без використання кольорів.
13. Формули (одна-три) повинні бути набрані у формульному редакторі Equation Math Type.
14. Стаття повинна бути вичитана, не мати граматичних помилок і підписана авторами.
15. Редколегія має право коригувати матеріали статей або взагалі їх не приймати, якщо вони не несуть нової інформації.
16. Назва електронного файлу має містити прізвище автора та назву статті (скорочено).
17. Вартість публікації авторського оригіналу статті - 30 грн за одну сторінку комп’ютерного набору ( копію квитанції про сплату за друк статті та організаційний внесок висилати до редколегії, поштою чи на e-mail).
18. Ознайомитись з повним переліком вимог для оформлення статей ви також можете за ссилкою: http://imesg.gov.ua/info/index.php?id=65

 Реквізити для перерахунку організаційного внеску та оплати за статті:
Одержувач ННЦ «ІМЕСГ». р/рахунок: 31252294216632 Васильківське ДКСУ
МФО 820172, ЄДРПОУ 05496135, свідоцтво ІПН 054961310076.
Призначення платежу - за публікацію статті  та участь у роботі конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві».
Проживання в готелях м. Києва та м. Василькова за рахунок учасників конференції.

Календар конференції
• прийом заявок на участь у конференції, статей, організаційного внеску -
до 25.06.2017 р.;
• заїзд учасників конференції – 29.06.2017 р.;
• робота конференції (пленарне засідання) – 29.06.2017 р.;
• робота секцій – 29.06 - 30.06.2017 р.
Наша адреса: ННЦ «ІМЕСГ», вул. Вокзальна, 11, смт Глеваха, Васильківський район,     Київська область, Україна, 08631.
Довідки за телефонами: (04571) 3-21-04, 3-11-00, факс: (04571) 3-29-88.
Сайт www.imesg.gov.ua  E-mail: nnc-imesg@ukr.net

Вимоги щодо подання слайд-презентацій до виступів
Якщо під час виступу Ви плануєте використовувати слайд-презентацію, то файл в електронному вигляді має бути надісланий не пізніше 25 червня 2017 року на електронну пошту nnc-imesg.@ukr.net.
Назва файла в електронному варіанті має містити прізвище автора та тему виступу, напр., Petrenko_Teoretuchni … .ppt.   
Рекомендації щодо дизайну та тексту слайд-презентації: на одному слайді використовується не більше трьох кольорів (один для фону, другий для заголовків, третій для тексту).
Фон слайду: білий. Колір тексту має бути контрастним до кольору фону. Напівжирний шрифт і курсив використовується лише для заголовків та виділення найбільш важливої інформації на слайді. Шрифт тексту: без зарубок - Аrіаl, СаІіbri, Times New Roman та інші подібні, кегель - не менше 18 пт.


З повагою,                                                                                       
Директор ННЦ «ІМЕСГ»                                              В.В. Адамчук