Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Напрямки діяльності

  Сучасні умови розвитку Інституту характеризуються жорсткою конкуренцією на ринку продукції науково-технічного забезпечення агропромислового виробництва, де активну позицію займають зарубіжні, а не науково-дослідні установи чи університети, а фірми-виробники техніки.
  Тому колектив Інституту прагне максимально інтегруватись у своїй діяльності із вітчизняними заводами-виробникамии техніки, технологічними науково-дослідними установами НААНта вітчизняними університетами. Ми глибоко переконані, що тільки об`єднавши зусилля виробництва, науки та освіти, при відповідному державному лобіюванні, можна буде досягти успіху у боротьбі за відповідні сегменти вітчизняного та зарубіжних ринків технологій та технічних засобів для агропромислового виробництва.

 Пріоритетними напрямками діяльності  ННЦ "ІМЕСГ" є:
 Виробникам сільськогосподарської  продукції
Рекомендації  з:
•оптимізації структури машино-тракторного парку, технологічних ліній, виробничих комплексів тощо;
•планування механізованих робіт з використанням програмного забезпечення;
•ефективного використання техніки вітчизняного та іноземного виробництва;
•технічного сервісу у агропромисловому виробництві

  Механізовані ресурсно–енергоощадні  технології виробництва:
•продукції рослинництва, первинної обробки врожаю та його зберігання;
•продукції тваринництва;
•палива з місцевої сировини

  Технічні засоби та обладнання
•дослідні зразки нової  високоефективної техніки та обладнання;
•нові робочі органи до серійної техніки
•модернізовані технічні засоби на базі серійної техніки
•обладнання для відновлення робочих органів машин та їх діагностики та ремонту

  Проектно-будівельна документація на:
•будівництво виробничих приміщень;
•реконструкція виробничих приміщень;
•будівництво житлових приміщень

  Машинобудівним підприємствам:
•концепції розвитку галузі  і проекти державних програм виробництва сільськогосподарської техніки в  Україні;
•проекти нормативно-правових актів з розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, пропозиції щодо внесення змін до законів України;
•конструкційно-технологічні  схеми перспективних технічних засобів та обладнання для агропромислового виробництва;
•науково обґрунтовані параметри робочих органів і режимів роботи;
•конструкторська документація на освоєння виробництва нових  технічних засобів, а також модернізацію серійної техніки;
•аналітичні довідки з тенденцій розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки;
•пропозиції з підвищення  технічного рівня і конкурентноспроможності вітчизняної сільськогосподарської техніки

  Аграрній науці:   
•аналітичні дані про основні напрями науково-технічного прогресу в розвитку технологій виробництва сільськогосподарської продукції і їх технічного забезпечення;
•науково-методичні основи агроінженерних досліджень;
•науково-методичні основи визначення системної ефективності машин і їх технологічних комплексів;
•наукові основи технологій виробництва і використання енергії з поповнювальних джерел та їх технічного забезпечення;
•проекти державних науково-технічних і цільових економічних програм з технічного забезпечення аграрного сектора економіки України

  Органам державного управління в АПК:   
•аналітичні довідки про стан технічного забезпечення агропромислового виробництва;
•аналітичні довідки з формування раціональної структури машинно-тракторного парку і потреби в техніці;
•пропозиції з формування та реалізації технічної політики в аграрному секторі;
•рекомендації з удосконалення системи енергетичного забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції;
•проекти нормативно-правових актів з державного управління системою інженерно-технічного забезпечення та пропозиції з внесення змін до Законів України;
•розроблення проектів національних, державних і галузевих економічних програм технічної політики з визначення пріоритетних напрямів їх реалізації і необхідних обсягів фінансування;
•формування вимог перспективних агротехнологій до технічних засобів для їх реалізації;
•аналітичні довідки з розвитку ринку сільськогосподарської техніки та пропозиції з державного управління ринком;
•аналітичні довідки з техніко-технологічного переоснащення агропромислового виробництва