Національна Академія Аграрних
наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»
тел.
(04571)-31100
08631, Київська область, Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 11

Міжнародні зв`язки

   До 1990 р. міжнародні наукові зв`язки здійснювались з урахуванням існуючої в ті часи певної системи інтегрування наукових досліджень у межах економічного, технологічного та наукового простору країн колишнього соціалістичного табору. Це певним чином обмежувало розвиток міжнародного співробітництва наукових установ країни як у географічному, так і в тематичному плані.
   Незалежність України та подальша реструктурізація народного господарства держави зумовили активізацію міжнародних науково-технічних і економічних зв`язків з країнами як близького, так і дальнього зарубіжжя. Активні процеси реформування аграрного сектора України потребували спільних досліджень та міжнародних контактів для розв`язання стратегічних проблем агропромислового виробництвата та його наукового забезпечення.
   В період з 1991 по 1996 рр ННЦ "ІМЕСГ" проводив спільні дослідження з питань розробки індустріальних технологій виробництва молока, вирощування та збирання рослинних кормів за участю наукових установ Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Югославії, Німеччини. Було укладено контракти з СП "Агрос", фірмами "BBG" (Німеччина), " Spray systems"(США) щодо удосконалення обприскувачів. Спільно з підприємствами Білорусі було створено мале підприємство з постачання, доопрацювання та реалізації господарствам України техніки для внесення мінеральних та органічних добрив. Інженерно-технологічним інститутом "Біотехніка" згідно з угодою з дослідною лабораторією субтропічних культур Міністерства сільського господарства США виконувались спільні розробки обладнання та технологій вирощування трихограми на штучних харчових середовищах.
   На сучасному етапі ННЦ "ІМЕСГ" співпрацює із спорідненими інститутами зарубіжних країн, зокрема РУП "НВЦ Білорусі з механізації сільського господарства " (Білорусь), Університетом сільського господарства ім. А. Стульгінскіса (Литва), Трансільванським університетом (Румунія), Естонським університетом природничих наук (Естонія), Латвійським сільськогосподарським університетом (Латвія), Вищою школою агробізнезу в Ломже та Інститутом агрофізики ім. Б. Добжанського (Польща).
  За довгий період своєї діяльності Інститут співпрацював з багатьма установами та університетами інших країн, у тому числі: Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччини, Сербії та Чорногорії, Китаю, Японії.